Перейти до основного вмісту

Розгортання в Kubernetes

Розгортання Casdoor в Kubernetes (k8s)

Ми надаємо базовий приклад розгортання Casdoor в кластері Kubernetes. У кореневій папці Casdoor ви знайдете файл під назвою "k8s.yaml". Цей файл містить приклад конфігурації для розгортання Casdoor в Kubernetes, включаючи deployment та service.

Перед початком розгортання переконайтеся, що ви змінили файл conf/app.conf, щоб Casdoor міг успішно підключитися до бази даних, і що сама база даних працює. Також переконайтеся, що Kubernetes може завантажити необхідні образи.

Щоб розгорнути Casdoor, виконайте наступну команду:

kubectl apply -f k8s.yaml

Ви можете перевірити статус розгортання, виконавши команду kubectl get pods.

Ось вміст k8s.yaml:

# this is only an EXAMPLE of deploying casddor in kubernetes
# please modify this file according to your requirements
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
#EDIT IT: if you don't want to run casdoor in default namespace, please modify this field
#namespace: casdoor
name: casdoor-svc
labels:
app: casdoor
spec:
#EDIT IT: if you don't want to run casdoor in default namespace, please modify this filed
type: NodePort
ports:
- port: 8000
selector:
app: casdoor
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
#EDIT IT: if you don't want to run casdoor in default namespace, please modify this field
#namespace: casdoor
name: casdoor-deployment
labels:
app: casdoor
spec:
#EDIT IT: if you don't use redis, casdoor should not have multiple replicas
replicas: 1
selector:
matchLabels:
app: casdoor
template:
metadata:
labels:
app: casdoor
spec:
containers:
- name: casdoor-container
image: casbin/casdoor:latest
imagePullPolicy: Always
ports:
- containerPort: 8000
volumeMounts:
# the mounted directory path in THE CONTAINER
- mountPath: /conf
name: conf
env:
- name: RUNNING_IN_DOCKER
value: "true"
#if you want to deploy this in real prod env, consider the config map
volumes:
- name: conf
hostPath:
#EDIT IT: the mounted directory path in THE HOST
path: /conf

Зверніть увагу, що цей файл є лише прикладом. Ви можете внести різні зміни відповідно до своїх вимог, наприклад, використовуючи інший namespace, тип service або ConfigMap для монтування файлу конфігурації. Використання ConfigMap є рекомендованим підходом в Kubernetes для монтування файлів конфігурації в продакшн-середовищі.