ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Vue SDK

Casdoor Vue SDK ถูกออกแบบมาสำหรับ Vue 2 และ Vue 3 ทำให้ใช้งานได้สะดวกมาก

Vue SDK นั้นพัฒนาต่อยอดมาจาก casdoor-js-sdk คุณยังสามารถใช้ casdoor-js-sdk โดยตรงได้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถปรับแต่งได้มากขึ้น

โปรดทราบว่าปลั๊กอินนี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ กรุณาติดต่อเราโดยการเปิด issue

เราจะแสดงขั้นตอนที่จำเป็นด้านล่างนี้

หากคุณยังไม่แน่ใจว่าจะใช้งานอย่างไรหลังจากอ่าน README.md คุณสามารถดูตัวอย่างได้ที่: casdoor-python-vue-sdk-example เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างด้านหน้าถูกสร้างด้วย casdoor-vue-sdk ในขณะที่ด้านหลังถูกสร้างด้วย casdoor-python-sdk คุณสามารถดูซอร์สโค้ดในตัวอย่างได้

การติดตั้ง

# NPM
npm install casdoor-vue-sdk

# Yarn
yarn add casdoor-vue-sdk

การเริ่มต้นใช้งาน SDK

เพื่อเริ่มต้นใช้งาน SDK คุณจะต้องให้พารามิเตอร์สตริง 5 ตัวตามลำดับดังนี้:

ชื่อจำเป็นคำอธิบาย
serverUrlใช่URL ของเซิร์ฟเวอร์ Casdoor ของคุณ
clientIdใช่Client ID ของแอปพลิเคชัน Casdoor ของคุณ
appNameใช่ชื่อของแอปพลิเคชัน Casdoor ของคุณ
organizationNameใช่ชื่อขององค์กร Casdoor ที่เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน Casdoor ของคุณ
redirectPathไม่เส้นทางของ URL ที่จะเปลี่ยนเส้นทางไปยังแอปพลิเคชัน Casdoor ของคุณ หากไม่ได้ระบุ จะใช้ค่าเริ่มต้นเป็น /callback

สำหรับ Vue 3:

// in main.js
import Casdoor from 'casdoor-vue-sdk'

const config = {
serverUrl: "http://localhost:8000",
clientId: "4262bea2b293539fe45e",
organizationName: "casbin",
appName: "app-casnode",
redirectPath: "/callback",
};

const app = createApp(App)
app.use(Casdoor, config)

สำหรับ Vue 2:

// in main.js
import Casdoor from 'casdoor-vue-sdk'
import VueCompositionAPI from '@vue/composition-api'

const config = {
serverUrl: "http://localhost:8000",
clientId: "4262bea2b293539fe45e",
organizationName: "casbin",
appName: "app-casnode",
redirectPath: "/callback",
};

Vue.use(VueCompositionAPI)
Vue.use(Casdoor, config)

new Vue({
render: h => h(App),
}).$mount('#app')

ตัวอย่าง

// in app.vue
<script>
export default {
name: 'App',
methods: {
login() {
window.location.href = this.getSigninUrl();
},
signup() {
window.location.href = this.getSignupUrl();
}
}
}
</script>

การแก้ไขอัตโนมัติ

หาก hook postinstall ไม่ถูกเรียกใช้หรือหากคุณได้อัปเดตเวอร์ชันของ Vue ลองใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนเส้นทาง:

npx vue-demi-fix

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนเวอร์ชันของ Vue กรุณาดูที่ vue-demi docs