ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภาพรวมราคา

คุณลักษณะ Pricing ประกอบด้วยตัวเลือก Plan หนึ่งหรือหลายตัวเลือก ทำให้ผู้ใช้สามารถสมัคร Applications ในราคาที่แตกต่างกัน

กระบวนการทั่วไปของตัวเลือกราคาแสดงไว้ในภาพด้านล่าง:

กระบวนการราคา

คุณสมบัติของราคา

การสมัคร Pricing ทุกการสมัครมีคุณสมบัติต่อไปนี้:

  • องค์กร
  • ชื่อ
  • เวลาที่สร้าง
  • ชื่อที่แสดง
  • คำอธิบาย
  • Plans: อาร์เรย์ของแผนการ.
  • เปิดใช้งาน
  • แอปพลิเคชัน

หากต้องการดูตัวอย่างของอินเทอร์เฟซราคา โปรดดูภาพด้านล่าง:

แก้ไขราคา