ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Web UI

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลการทำงานแบบเรียลไทม์ของ Casdoor บน หน้าเว็บ Casdoor รวมถึง การใช้งาน CPU, การใช้งานหน่วยความจำ, ความล่าช้าของ API และปริมาณการใช้งาน API

บน UI, คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้:

  • การใช้งาน CPU และการใช้งานหน่วยความจำ

    ข้อมูลการใช้งาน

  • ความล่าช้าของ API รวมถึงจำนวนครั้งและความล่าช้าเฉลี่ย

    ความล่าช้าของ API

  • ปริมาณการใช้งาน API รวมถึงปริมาณการใช้งานทั้งหมดและปริมาณการใช้งานต่อ API

    ปริมาณการใช้งาน API