ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Keycloak

Keycloak Syncer

Keycloak syncer นั้นมีหลักการทำงานเหมือนกับ database syncer ทั่วไป แต่มีฟังก์ชันเพิ่มเติมในการตั้งค่าอัตโนมัติสำหรับ Tables และ Table columns ของ Keycloak

นอกจากนี้ Keycloak syncer จะดึงข้อมูลจากตาราง credential, ตาราง keycloak_group, และตาราง user_group_membership เนื่องจากข้อมูลผู้ใช้ใน Keycloak ถูกเก็บไว้ในหลายตาราง

แก้ไข