ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภาพรวม

ภาพรวม

ระบบเหตุการณ์ช่วยให้คุณสามารถสร้างการรวมที่สมัครรับเหตุการณ์เฉพาะใน Casdoor เมื่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งถูกกระตุ้น ข้อมูล JSON จะถูกส่งไปยัง URL ที่กำหนดผ่านคำขอ POST แอปพลิเคชันจะแยกวิเคราะห์ข้อมูล JSON และดำเนินการฟังก์ชันที่ระบุ เหตุการณ์ที่รวมไว้ ได้แก่ การสมัครสมาชิก, การเข้าสู่ระบบ, การออกจากระบบ และการอัปเดตผู้ใช้งาน ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกเก็บไว้ในฟิลด์ action ของบันทึก ระบบเหตุการณ์สามารถใช้เพื่ออัปเดตปัญหาภายนอกจากผู้ใช้งาน