ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แท็ก

แท็กของแอปพลิเคชันใช้เพื่อจำกัดการเข้าถึงของผู้ใช้ต่อแอปพลิเคชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้ที่มีแท็กที่ระบุไว้ในแท็กของแอปพลิเคชันเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบ ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชัน dev_app มีแท็ก dev, prd ผู้ใช้ที่มีแท็ก dev หรือ prd เท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ระบบ dev_app โปรดทราบว่าผู้ใช้ admin และ global admin ไม่ได้รับผลกระทบจากแท็กของแอปพลิเคชัน

ในหน้าแก้ไขแอปพลิเคชัน คุณสามารถหาส่วนการกำหนดค่า Tags ที่คุณสามารถเพิ่มแท็กได้

configure_tags

นี่คือวิดีโอที่แสดงวิธีการทำงานของแท็กแอปพลิเคชัน: