ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บทเรียน

เอกสารผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเอกสาร
Dashboard of PingCAP TiDBReact + TypeScript + Go + GinUse Casdoor for TiDB Dashboard SSO sign-in (other languages: Chinese)
GitLabVue + Ruby + Railsผู้ให้บริการ OpenID Connect OmniAuth
Apache ShenyuJavaปลั๊กอิน Casdoor (ภาษาอื่นๆ: จีน)
AlistTypeScript + SolidJS + Go + GinCasdoor SSO (ภาษาอื่นๆ: จีน)
BookStackjQuery + Bootstrap + Go + BeegoCasdoor ผสานการลงทะเบียนและการเข้าสู่ระบบ

บทความ

เทคโนโลยีภาษาชื่อเรื่อง
ASP.NET Core 6อังกฤษโปรเจคตัวอย่างการรับรองความถูกต้องด้วย ASP.NET Core .NET 6 โดยใช้คอนเทนเนอร์ Casdoor ท้องถิ่นบน Windows Subsystem for Linux
OAuth2 Proxy (Go)จีนใช้ Casdoor + OAuth-Proxy เพื่อปกป้องแอปพลิเคชันเว็บบนเครือข่ายสาธารณะ
Casnode (JavaScript + React + Go + Beego)จีนใช้ Lighthouse เพื่อตั้งค่าฟอรัมเหมือน V2ex
Cloudreve (Go)จีนปรับแต่ง Cloudreve เพื่อรองรับ Casdoor
KodExplorer (PHP)จีนปรับแต่ง KodExplorer เพื่อรองรับ Casdoor