ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภาพรวม

ปัจจุบัน casdoor รองรับวิธีการใช้รหัสคำเชิญที่ยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการลงทะเบียนผู้ใช้ เมื่อผู้ดูแลระบบเปิดหน้าลงทะเบียนพร้อมกับรหัสคำเชิญเป็นตัวเลือกที่จำเป็น ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนได้เฉพาะเมื่อพวกเขามีรหัสคำเชิญที่ถูกต้อง

เพิ่มรหัสคำเชิญในหัวข้อการลงทะเบียน

มีสองวิธีหลักในการใช้รหัสคำเชิญ โดยที่เพิ่มเข้ามาเป็นค่าเริ่มต้นคือรหัสสตริงสุ่ม ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษรสุ่ม เพื่อความยืดหยุ่นมากขึ้น รหัสคำเชิญยังรองรับการจับคู่แบบปกติเพื่อจับคู่รหัสคำเชิญที่แตกต่างกันหลายรหัส คำเชิญ

คุณสมบัติของคำเชิญ

Casdoor จัดการคำเชิญผ่านคุณสมบัติต่อไปนี้

 • Organization: องค์กรที่เป็นเจ้าของคำเชิญ
 • Name: ชื่อคำเชิญที่ไม่ซ้ำ
 • Display name: ชื่อคำเชิญที่แสดง
 • Code: รหัสคำเชิญ คุณสามารถกรอกรหัสคำเชิญที่เฉพาะเจาะจง หรือสามารถกรอกนิพจน์ปกติได้
 • Default code: ใช้เพื่อกรอกรหัสคำเชิญเริ่มต้นในลิงก์คำเชิญ สำหรับรหัสคำเชิญที่สร้างขึ้นแบบสุ่ม รหัสเริ่มต้นจะเหมือนกับรหัสคำเชิญ สำหรับรหัสในรูปแบบนิพจน์ปกติ คุณต้องกรอกรหัสเริ่มต้นด้วยตัวเองที่ตรงกับกฎนิพจน์ปกติในรหัส
 • Quota: จำนวนสูงสุดที่รหัสคำเชิญสามารถใช้ได้
 • Used count: จำนวนครั้งที่รหัสคำเชิญถูกใช้
 • Application: อนุญาตให้แอปพลิเคชันที่ใช้รหัสคำเชิญนี้ การเลือก ALL ทำให้สามารถใช้ได้กับทุกแอปภายใต้องค์กร
 • Username: ชื่อผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงที่ต้องการเมื่อลงทะเบียนด้วยคำเชิญนี้
 • Email: อีเมลที่เฉพาะเจาะจงที่ต้องการเมื่อลงทะเบียนด้วยคำเชิญนี้
 • Phone: หมายเลขโทรศัพท์ที่เฉพาะเจาะจงที่ต้องการเมื่อลงทะเบียนด้วยคำเชิญนี้
 • State: สถานะของคำเชิญ

คำเชิญเริ่มต้น

รหัสคำเชิญในคำเชิญเริ่มต้นเป็นสตริงสุ่มของตัวเลขและตัวอักษร และด้วย Quota ที่ตั้งไว้เป็น 1 สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว แอปพลิเคชันถูกตั้งค่าเป็น ALL โดยค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความว่าทุกแอปภายใต้องค์กรที่ตรงกับคำเชิญนี้สามารถใช้รหัสคำเชิญนี้ได้

คำเชิญเริ่มต้น

หากตั้งค่ารหัสคำเชิญสำหรับผู้ใช้เฉพาะและคุณต้องการให้ผู้ใช้ลงทะเบียนด้วย username, email, phone และ invitation code ที่กำหนด คุณสามารถจำกัดการลงทะเบียนของผู้ใช้โดยการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หากช่องว่างเปล่าหรือไม่ได้กำหนดค่าในหน้าลงทะเบียน casdoor ไม่บังคับให้ต้องตรวจสอบช่องเหล่านี้

กำหนดค่าข้อมูลผู้ใช้ที่ตรงกับรหัสคำเชิญ

เมื่อจำเป็นต้องใช้รหัสคำเชิญซ้ำ คุณสามารถตั้ง Quota เป็นค่าที่มากขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้รหัสคำเชิญนี้สามารถใช้ได้ 10 ครั้ง คุณสามารถตั้ง Quota เป็น 10 เมื่อคุณต้องการหยุดการลงทะเบียนด้วยรหัสคำเชิญนี้ คุณสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนสถานะของคำเชิญเป็น Suspended

โควต้าคำเชิญและสถานะ

คำเตือน

เมื่อ username, email, หรือ phone ถูกกำหนดค่าในคำเชิญ quota ไม่ควรมากกว่าหนึ่ง นี่เป็นเพราะ username, email, และ phone ของผู้ใช้ควรจะเป็นเอกลักษณ์ และไม่ควรให้ผู้ใช้หลายคนสามารถลงทะเบียนโดยใช้ username, email, หรือ phone เดียวกัน

คำเชิญที่จับคู่ปกติ

บางครั้งอาจมีความต้องการรหัสคำเชิญจำนวนมากสำหรับการลงทะเบียนผู้ใช้ และการสร้างรหัสคำเชิญทีละรหัสอาจไม่มีประสิทธิภาพ Casdoor รองรับการตรวจสอบรหัสคำเชิญผ่านการจับคู่นิพจน์ปกติ ตัวอย่างเช่น โดยการตั้งค่า Code เป็น "[a-z]2333" รหัสคำเชิญใด ๆ ที่ตรงกับนิพจน์ปกตินี้จะถูกจับคู่เป็นรหัสคำเชิญที่ถูกต้อง

คำเชิญที่จับคู่ปกติ

หมายเหตุ

เมื่อใช้นิพจน์ปกติเพื่อตรวจสอบรหัสคำเชิญ รหัสคำเชิญที่ตรงกับนิพจน์ปกติสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว และ Quota ยังสามารถจำกัดจำนวนการใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อ Code เป็น "[a-z]2333" และ Quota เป็น 2 จะมีเพียงสองรหัสคำเชิญที่ตรงกับนิพจน์ปกติเท่านั้นที่สามารถใช้ได้สำเร็จ

ลิงก์คำเชิญ

Casdoor รองรับการคัดลอกลิงก์คำเชิญที่ตรงกับคำเชิญ รหัสคำเชิญในลิงก์คำเชิญตรงกับฟิลด์ Default code ดังนั้น สำหรับคำเชิญที่ใช้นิพจน์ปกติ จำเป็นต้องกรอก Default code ด้วยตัวเองเพื่อสร้างลิงก์คำเชิญที่ถูกต้อง นอกจากนี้ เมื่อลงทะเบียนโดยใช้ลิงก์คำเชิญ หน้าลงทะเบียนจะกรอกข้อมูลฟิลด์บางอย่างโดยอัตโนมัติที่ถูกตั้งค่าโดยคำเชิญที่ตรงกับรหัสคำเชิญ

ลิงก์เชิญ

หน้าลงทะเบียนที่สอดคล้องกับลิงก์เชิญ

Demo