ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สิทธิ์การใช้งาน

ผู้ใช้แต่ละคนอาจมีสิทธิ์การใช้งานหลายอย่าง คุณสามารถดูสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ได้ในโปรไฟล์ของพวกเขา

สิทธิ์การใช้งาน

คุณสมบัติของสิทธิ์การใช้งาน

สิทธิ์การใช้งานมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • เจ้าของ
 • ชื่อ
 • เวลาที่สร้าง
 • ชื่อที่แสดง
 • สถานะการเปิดใช้งาน
 • โมเดล
 • Users: อาร์เรย์ของผู้ใช้ย่อยในบทบาทนี้
 • Roles: อาร์เรย์ของบทบาทย่อยในบทบาทนี้
 • ประเภทของทรัพยากร
 • Resources: อาร์เรย์ของทรัพยากร
 • Actions: อาร์เรย์ของการกระทำ
 • ผลกระทบ