ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภาพรวม

Casdoor ถูกสร้างขึ้นบน OAuth และใช้โทเค็นเป็นโทเค็น OAuth ของผู้ใช้

ต่อไปนี้คือฟิลด์โทเค็นที่มีให้ใน Casdoor:

 • Owner
 • Name
 • CreatedTime
 • Application
 • Organization
 • User
 • Code
 • AccessToken
 • ExpireIn (โทเค็นจะหมดอายุในหน่วยชั่วโมง)
 • Scope (ขอบเขตของการอนุญาต)
 • TokenType (เช่น, ประเภท Bearer)

หลังจากเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันแล้ว มีสามตัวเลือกในการสร้าง JWT Token:

 • JWT
 • JWT-Empty
 • JWT-Custom

ตัวเลือกมีดังนี้: JWT จะสร้างโทเค็นที่มีฟิลด์ผู้ใช้ทั้งหมด, JWT-Empty จะสร้างโทเค็นที่มีค่าที่ไม่ว่างเปล่าสำหรับผู้ใช้, และ JWT-Custom จะสร้างโทเค็นที่มีฟิลด์โทเค็นผู้ใช้แบบกำหนดเอง (คุณสามารถเลือกคุณสมบัติในฟิลด์โทเค็น)

JWT-Custom